पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका 2024 | Math Practice Test paper

मित्रांनो पोलीस भरती लेखी परीक्षेसाठी पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका 2024 ( Math Practice Test paper ) तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे. लवकरच लेखी परीक्षा सुरू होणार आहेत. त्यासाठी तुम्हाला या प्रश्नपत्रिका उपयोगी पडतील. त्यातील गणितावरील प्रश्न सोडवून मार्क्स किती पडले ते पहा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा..

Math Practice Test paper पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका 2024 

                  पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका -1

पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका 2024
                 पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका -2
पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका 2024

                  पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका -3

पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका 2024
   
                 पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका -4

पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका 2024

                  पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका-5 

पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका 2024

                  पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका -6

 
                 पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका-7

पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका 2024

तर मित्रांनो पोलीस भरती 2024 साठी तुम्हाला (पोलीस भरती गणित प्रश्नपत्रिका) हे प्रश्न उपयोगी पडतील. वरती दिलेल्या प्रश्नपत्रिका पाहा त्यामध्ये गणितावर प्रश्न दिले आहेत. एका Question paper मध्ये 20 प्रश्न आहेत. अशा 8 Question paper आहेत. सर्व प्रश्न तुम्ही टाईम लावून सोडवा. आणि किती मार्क्स येतात ते पहा. 


Post a Comment

0 Comments